Vedení účetnictví

Mzdová agenda

Kompletní vedení účetnictví
Zpracování podkladů pro daňová přiznání
Zpracování účetních výkazů včetně účetní závěrky
Zpracování statistických výkazů
Evidence majetku
Zastupování při kontrolách

Měsíční zpracování mezd, výplatní pásky
Měsíční přehledy mezd pro sociálku a zdravotní pojišťovny
Kompletní personální evidence
Výplatní pásky
Příprava příkazů k úhradě
Roční vyúčtování daní, mzdové listy

Daňová evidence

Evidence příjmů, výdajů, majetku
Zpracování podkladů pro daňová přiznání
Mzdová evidence